XII KNYGA > Turinys

Titulinis
Tikėjimų, burtų ir prietarų pasaulis. Leonardas Sauka
JUODOJI KNYGA
Motiejus Ališauskas
I. Burtai
II. Pasakos
Nežinomas užrašytojas (1)
Niektikėjimai
Kristupas Jurkšaitis
Pryvieros
Vilius Kalvaitis
I. Pažiūrai
II. Burtai. Medicina
III. Laiškas
Pranas Virakas
Burtai
P. Žingeida
Burtai
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
I. Pranašavimai apie laukų užderėjimą
II. Apie vėsulą
III. Apie visokius darbus
IV. Visokie papročiai
V. Mūsų tautiška medicina
1. Apie gydymą
2.
3.
4.
5. Mūsų žmonių medicina
VI. Apie raganius
VII. Apie ugnį
VIII. Apie numirėlių laidojimą
IX. Apie giltinę ir vaidinimą
X. Panevėžio apskrities lietuvių tikėtini oro požymiai, pranašavimai
XI. Mėnesio rolė Panevėžio apskrities lietuviams skirstant darbus
Darbų paskirstymas
Mėnesio rolė gimstant naujiems gyvūnams
Mėnesio rolė liaudies medicinoje
Oro požymiai, pranašavimai
Matas Slančiauskas
I. Apie vėles, velnius, angelus; dangų, čysčių, pragarą ir jų ten veikimus
II. Šventi balsai
III. Niektikiai ir burtai
IV. Ponas Dievs ir paukščiai
V. Pasargos žmonių par visus metus
VI. Mėnesiai
VII. Paprastas gydymas ligų
VIII. Žmonių pastebėjimai
IX. Burtai
X. Pirmosios manosios juodosios knygos, arba Niektikiai iš senovės
XI. Naminiai gydymai
XII. Kam sodiečiai perka kalendorius?
Kostas Stiklius
I. Burtai
II. Niektikėjimai
Vincas Sinkevičius
Burtai
Pranas Mikolainis
I. Burtai nuo Vištytežerio
II. Burtai dvare Barzdžių Skirsnemunės parapijos
Juozas Grajauskas
Burtai
Antanina Makrickaitė
Burtai
Nežinomas užrašytojas (2)
Burtai
Zigmas Pakalnis
Burtai
Nežinomas užrašytojas (3)
Burtai
Nežinomas užrašytojas (4)
Burtai
Užrašyta lapeliuose
Iš spaudos
I.
II.
III.
IV.
V. Prisakymai, ma duoti, kaip pirmu sykiu ėjau arti
VI. Gydymai su burtais
VII. Burtai
VIII. Burtai
IX.
X. Žemaičiai pagoniškos palaikos
XI. Prigauta ūkininkė
XII. Kvailą kas nori, tas prigauna
Tekstologinės pastabos. Kostas Aleksynas
Sutrumpinimai
Paaiškinimai. Leonardas Sauka
Rodyklės. Leonardas Sauka
Žodynėlis. Vitas Agurkis
The Black Book. Summary

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba