Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie draudimą miegoti apsijuosus diržu" >> "[Draudimas miegoti apsijuosus diržu]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=4542&OId=2568

PAVADINIMAS: [Draudimas miegoti apsijuosus diržu]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Sako: žmogui miegant nereik būt diržu apsijuosus. Kiekvienas žmogus turįs prie savęs velnią ir aniuolą. Kaip žmogus miegti apsijuosęs, tai velnias sakąs, kad kūlys čia guli, o aniuolas – kad žmogus, ir jiedu ilgai tokiais žodžiais ginčijasi. Tada aniuolas, negalėdams velnią pergint, pradedąs gailiai verkt – už tai, kad velnias žmogų tiktai kūliu laiko.

PATEIKĖJAS: Antanas Savukaitis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Lankupėnai, Vilkaviškio pav., Suvalkų gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 381, Nr. 8
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 282, Nr. 8

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal