V KNYGA > Turinys

Titulinis
Pasakos, sakmės - tautosakos vertybės ir medžiaga lietuvių mitologijai. Leonardas Sauka
MEDEGA LIETUVIŠKAI MITOLOGIJAI
Prakalba. J. Basanavičius
I. Sutvėrimas pasaulės. Dievas ir velnias
II. Perkūnas ir velnias
III. Žmogus ir velnias
IV. Apie raganas ir raganius
V. Apie deives, laimą ir laumas
VI. Apie dalį
VII. Apie giltinę
VIII. Apie aitvarą ir pūsčius
IX. Aoie ugnį
X. Apie šalną ir šaltį
XI. Apie vėjus
XII. Apie milžinus
XIII. Apie žalčius ir smakus
XIV. Apie vilktakius, arba vilkalokus
Temos apie Ožkabaliun dialektan. J. Basanavičius
Tekstologinės pastabos. K. Aleksynas
Paaiškinimai. L. Sauka
Žodynėlis. K. Aleksynas
Žanrinė ir tipinė tekstų rodyklė. L. Sauka
Tekstų užrašytojų rodyklė. L. Sauka

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba