VII KNYGA > Turinys

Titulinis
Prakalba. J[onas] B[asanavičius]
Apie vėles bei nekrokultą senovės lietuvių. J. Basanavičius
IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ BEI VELNIŲ
I. Apie žmogaus mirimą
II. Apie rojų (dangų), čysčių ir peklą
III. Apie giltinę, marą bei kolerą
IV. Apie myrio pranešimą
V. Mirštančio svečiai
VI. Substancija bei pavidalas vėlių
VII. Kas vėles mato
VIII. Apie dvasregius bei dvasnešius
IX. Vėlės per šermenis bei laidotuves
X. Vėlės mirusių prie paliktųjų
XI. Apie vėlių namon grįžimą
XII. Apie sukvietimą vėlių
XIII. Kaip ilgai dvasės, kūnui mirus, ant žemės liekti
XIV. Vėlių giedojims ant kapinių
XV. Vėlės bažnyčioje
XVI. Apie vėlių laukinę medžioklę
XVII. Vėlių pulkai bei jų kelias
XVIII. Kaip vėlės žmones koroja bei kankina
XIX. Kodėl dvasės [vėlės] vaidytis tur
XX. Visoki dvasių pasivaidinimai
XXI. Kaip dvasės vaidinosi ant piliakalnių ir kitur
XXII. Apie slogučius ir slogutes
XXIII. Apie prakeikimą
XXIV. Apie vaidulius
XXV. Apie velnius

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba