apie projektą

Knygadvaris – tai tinklalapis, kuriame skaitytojas ras pasklaidyti Jono Basanavičiaus tautosakinį palikimą. Šis pavadinimas pasiskolintas iš J. Basanavičiaus pasakų rinkinyje publikuotos lietuvių liaudies stebuklinės pasakos (AT 510) apie merginą, kuri sakosi atvykusi iš knygų dvaro (BsLPĮ 4 99).
Knygadvaris sukurtas pagal projektą „Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka“, kurio objektas – J. Basanavičiaus sudarytas lietuvių tautosakos aukso fondas.
Projekto tikslas – J. Basanavičiaus folklorinį ir mokslinį palikimą perkelti į virtualią erdvę ir padaryti efektyviu folkloristikos ir kultūros tyrimų instrumentu bei visuomenei atviru lietuvių nematerialiosios kultūros paveldo objektu.
Projektą įgyvendina Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Projekto partneris – VU Matematikos ir informatikos institutas.
Projektą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (2008-2009) bei Lietuvos mokslo taryba (2010, Projekto sutarties nr. PMK-04/2010). Projektui vadovauja hum. m. dr. Jūratė Šlekonytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Sistemos programavimo darbams vadovavo dr. doc. Nerutė Kligienė (VU Matematikos ir informatikos institutas).

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba