NAUJIENOS > Monografija apie dr. Joną Basanavičių bulgariškai

2008-10-03 Monografija apie dr. Joną Basanavičių bulgariškai

 

Baigęs Maskvos universiteto Medicinos fakultetą 1880 metais jaunas gydytojas Jonas Basanavičius išvyko dirbti į Bulgariją, kurioje, su dviejų metų pertrauka, praleido ketvirtį amžiaus. Dirbdamas Lom Palankos ligoninės direktoriumi ir gydytoju, jis vertintas kaip geras specialistas. Šalia tiesioginių pareigų buvo pasinėręs į Bulgarijos visuomeninį, politinį ir kultūrinį gyvenimą, dalyvavo kuriant Demokratų partiją, buvo daugelio mokslinių draugijų narys, rinko bulgarų tautosaką ir etnografinę medžiagą. Jam buvo suteikta Bulgarijos pilietybė.
Šie ir kiti mūsų patriarcho biografijos epizodai susilaukė Bulgarijos humanitarų dėmesio. 2007 metais bulgarų žurnalistas ir rašytojas Petko Mangačevas išleido knygą „Dr. Jonas Basanavičius – gyvenimas ir veikla Bulgarijoje“(1880–1905).
Spalio 3 dieną Lietuvių kalbos institute surengtas šios knygos pristatymas. Į susitikimą atvyko pats knygos autorius, Bulgarijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Ivan Pentchev Dantchev, Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Violeta Gaižauskaitė, dr. Albinas Visockis, dr. Rimantas Miknys, dr. Sigitas Narbutas, Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekininkė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė. Renginį vedė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Jolanta Zabarskaitė.
P. Mangačevas (g.1941) – bulgarų žurnalistas, ilgametis Bulgarijoje leidžiamų žurnalų ir laikraščių redakcijų darbuotojas ir vyriausiasis redaktorius, turintis istoriko ir pedagogo išsilavinimą. Pastaraisiais metais išleido apsakymų rinkinį ir dvi knygas.
P. Mangačevas pradėjo ieškoti J. Basanavičiaus publikacijų bulgarų periodikoje (nuo pat 1880 metų), intensyviai dirbo archyvuose. „Kuo daugiau medžiagos radau, tuo labiau ryškėjo kilni asmenybė“, – teigė autorius. Po dviejų metų kruopštaus darbo buvo išleista pustrečio šimto puslapių knyga.
Svečiai galėjo susipažinti ir su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbių surengta J. Basanavičiaus asmeninių knygų paroda.

 

Atgal

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba