NAUJIENOS > 2009 metų projekto veiklos rezultatai

2010-02-01 2009 metų projekto veiklos rezultatai

• Perskaitytos 8, 9, 11, 12, 13 tomų korektūros.
• Į IS Aruodai perkelta bei patikrinta ir patvirtinta 2600 folkloro tekstų (8,9,11,12(1/2 tomo),13 tomai).
• J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekos 1-4 tomų „Lietuviškos pasakos įvairios“ tekstai pervesti iš vaizdinio formato į tekstinį naudojant tekstų atpažinimo programą.
• Suskaitmenintos natos (128 vnt.), perkeltos į Aruodų IS bei susietos su konkrečiais kūriniais.
• Geografijos bankas papildytas duomenimis apie 37 Mažosios Lietuvos vietoves.
• Aruoduose sukurta ir pradėjo veikti kompleksinė kūrinių paieška. Knygadvaryje sukurtos ir pradėjo veikti kompleksinė, tipologinė, signatūrų, knygų paieškos.
• Sukurtas Knygadvario virtualiai bibliotekai skirtas poskyris, integruotas į Google Maps sistemą, leidžiantis ieškoti vietovių ir interaktyviame žemėlapyje rasti papildomą informaciją.
• Knygadvario reikmėms parengtas žemėlapis iš Google Maps sistemos, skirtas Mažosios Lietuvos vietovių vaizdavimui bei parengtas sąsajoms su tose vietovėse užrašytais liaudies kūriniais darymui.
• Suskaitmeninti 5-10 tomai, knygų puslapiai koreguoti bei patalpinti interneto svetainėje www.knygadvaris.lt
• Personalijų bankas papildytas 331 asmens biografiniais duomenimis. 
• Raktažodžių vardyne aprašyta 3500 žodžių.

Folkloristų darbo grupė: Kostas Aleksynas, Eligija Garšvienė, Jurgita Dambrauskaitė, Andželika Jakubynienė, Nijolė Kazlauskienė, Aelita Kensminienė, Edita Korzonaitė, Dovilė Kulakauskienė, Vilija Sakalauskienė, Jūratė Šlekonytė, Daiva Vaitkevičienė, Rima Visackienė, Aušra Žičkienė, Irena Žilienė.
Informatikų darbo grupė: Nerutė Kligienė, Linas Makutėnas, Donatas Saulevičius, Jonas Zdanevičius.

Norėdami surasti metaduomenis, viršutiniame meniu pasirinkite eilutę "Paieška bibliotekoje". Atsivėrusiame lange pasirinkite kriterijų ir sistema pateiks ieškomus kūrinius. Pradėjusi veikti Specialioji paieška padės ieškoti duomenų iš karto pagal keletą kriterijų: bet kokį žodį, raktažodį, asmenį, vietą, metus, knygą. Tipologinė paieška taikoma pasakoms bei kalendorinėms dainoms. Signatūrų paieška padės rasti konkrečius rankraščius.  
Analogiški bendrosios paieškos duomenys yra pasiekiami per tinklalapį www.aruodai.lt. Paieškos laukelyje pasirinkę kriterijų "Duomenų rinkinys" sukonkretinkite rinkinius: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 8 tomas, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 9 tomas, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 13 tomas.

Atgal

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba