NAUJIENOS > Jono Basanavičiaus premija - profesoriui Stasiui Skrodeniui

2008-11-12 Jono Basanavičiaus premija - profesoriui Stasiui Skrodeniui

 

Už nuopelnus etninei kultūrai šiais metais valstybinė Jono Basanavičiaus premija skirta folkloristui Stasiui Skrodeniui.
Ši premija skiriama kasmet Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams už reikšmingiausius paskutiniųjų penkių metų darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu, bei kūrybinę ir mokslinę etninės kultūros veiklą.
S. Skrodenis – kalbininkas, lietuvių folkloro tyrėjas ir puoselėtojas, suomių literatūros vertėjas, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorius, Lietuvos ir Suomijos draugijos pirmininkas, Suomių literatūros draugijos narys-korespondentas, Kalevalos ir Donelaičio draugijų garbės narys.
Mokslininkas tyrinėja lietuvių kalendorinių apeigų tautosaką, papročius, lietuvių ir suomių dainų sąsajas, rengia lietuvių folkloristikos istoriografiją. Jam vadovaujant universitete surinkta apie 70 tūkst. vienetų tautosakos archyvas.
Per pastaruosius penkis metus išleido monografiją „Folkloras ir folklorizmas“(2005), spaudai parengė žinomų folkloristų A. Mockaus (2003), J. Baldžiaus (2005), Z. Slaviūno (2006) raštus, vertė iš suomių kalbos. Folkloristo nuopelnai įvertinti dviejose valstybėse: 1998 metais Suomijos vyriausybė apdovanojo jį Liūto riterių Komandoro ordinu, o 2005 metais S. Skrodenis gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžių.  

Atgal

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba