NAUJIENOS > Apie Jono Basanavičiaus asmenybę ir veiklą

2009-05-26 Apie Jono Basanavičiaus asmenybę ir veiklą

Gegužės 21 d. Lietuvių kalbos institute vyko paskaita-seminaras Apie Jono Basanavičiaus asmenybę ir veiklą. Paskaitą skaitė svečias iš Brno Masaryko universiteto dr. Vaidas Šeferis. Klaustojai buvo supažindinti su dr. Jono Basanavičiaus Prahos gyvenimo laikotarpiu.
1882 m. gruodį J. Basanavičius atvyko ir apsigyveno Prahoje, kurioje išbuvo iki 1884 m. vasario. Šis periodas svarbus keletu aspektų: J. Basanavičiaus kaip mokslininko, kovotojo už lietuvybę galutinis susiformavimas bei svarbūs asmeninio gyvenimo pokyčiai.  
Prahoje buvo subrandinta „Aušros“ idėja bei parašyta prakalba pirmajam numeriui - lietuvių tautos atgimimo manifestas. Čia gyvenant J. Basanavičiui kilo trakiškos lietuvių kilmės teorijos idėja, kurios pagrindimui jis pašventė didesnę savo gyvenimo dalį.    
Tai ir pats romantiškiausias gyvenimo laikotarpis, nes čia užgimė meilė moteriai. 1883 m. rudenį J. Basanavičius susipažino su Prahos vokietaite Gabriele Eleonora Mohl. Pažinčiai peraugus į rimtus jausmus, pora 1884 m. balanžio mėn. Vienoje susituokė.  
Dr. V. Šeferis klausytojus suintrigavo papasakojęs apie paieškas pastatų, kuriuose Prahoje J. Basanavičius gyveno. Keletą namų pavyko identifikuoti ir surasti, tačiau kiti neišliko arba jiems rasti reikalinga papildoma informacija.  

Atgal

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba