Knygadvario objektas "BsTB 12 383-7 Tikėjimas [Kaip kam nors ką piktą padaryti]" >> "Teksto 2004 m. redakcija"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=10991&OId=8004

PAVADINIMAS: Teksto 2004 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Girdėjau vieną žmogų pasakojant, kaip galima burt. Sako:
– Kaip rugiai pradeda žydėt, reikia nuveit nedėlioj per mišias in rugius, surišt keturias varpas in krūvą. Tik reikia nenulaužt, kad galėtų jos augtie. Paskui kiekvieną nedėlią per pat mišias reikia nuveit pažiūrėt. Tolei reik teip daryt, iki rugiai gerai išnoksta. O kaip išnoksta, reikia grūdus ištrint. Kaip nori kam ką pikto padaryt, reikia vieną grūdą perkąst ir pamislyt, ką nori, – teip ir stojasi. Daugiau teip muzikantai darydavę.

PATEIKĖJAS: Vincas Barušis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO AMŽIUS: 20

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Lankeliškiai, k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 383, Nr. 7
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis).

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. Lp.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: L. Saukos pastaba: medžiaga nurašyta iš XX a. pradžios rinkinių.

Atgal