Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė kaip per naktigonę susiėmė su vaiduliu" >> "[Per naktigonę susiėmė su vaiduliu]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=4182&OId=2271

PAVADINIMAS: [Per naktigonę susiėmė su vaiduliu]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąsyk Gražiškių Kereiša su Kundračiku nujoję naktigonėm Jiedu susikalbėję: jeigu kas juodu kabytų, tai laikysęsi. Kereiša buvęs didelis vyras. Ne po ilgam žiūrį – ateina vienas prie arklių. Kereiša sakąs:
– Tu man arklių nimsi!
Ir jiedu tuojaus susiėmę. Ir tas toks šaltas buvęs... Suprato, kad ne žmogus, ale vaidulis. Tuo tą vaidulį parmetęs ir pradėjęs šaukt:
– Simai, duok kurčgalį – mušu velnią!..
Ką tik teip ištarus, o jo draugas, pamatęs, kaip imasi, ėmęs ir pabėgęs. Paskui vaidulis paalsintas tolyn nusvyravęs.

PATEIKĖJAS: Aidukaitis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Užrašė iš savo tėvo.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 334-335, Nr. 5
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 239, Nr. 5

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal