Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie mergų bendravimą su velniais" >> "[Mergų bendravimas su velniais]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=4539&OId=2565

PAVADINIMAS: [Mergų bendravimas su velniais]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąkart senovėje, būdavo, velniai aidavę in visokius susirinkimus (gužynes ir t. l.) ir su mergomis šokdavę ir visokius žaidimus podraug su jaunaisiais varydavę. Jie būdavę labai gražūs jaunikaičiai ir mergoms labai patikdavę. Mergos, kurios šokdavo su tais velniais, tai ant rytojaus, kur jų buvo pirštai pačiupinėta, tuos daiktuos mėlyna rasdavo ir ten skaudėdavo. Velnią, in jaunikaitį pasivertusį, ant to pažint galima, kad jis vieną koją turėdavęs žmogaus, o antrą – arklio. Velniai ir mergas apvaisindavę, kurios, nog jų apvaisintos, kūdikius pagimdydavusios. Toki kūdikiai būdavę labai drūti vyrai, ir jie ant pilvo turėdavę lankus: iš jų dideli galinčiai (milžinai) pasilikdavę.

PATEIKĖJAS: Vincas Barušis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Lankeliškiai, k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Lankeliškiai, Vilkaviškio pav., Suvalkų gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 380, Nr. 7
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 282, Nr. 7

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal