Knygadvario objektas "Pasaka AT 298A* [Saulės, šalčio ir vėjo ginčas]" >> "[Saulės, šalčio ir vėjo ginčas]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=4618&OId=2629

PAVADINIMAS: [Saulės, šalčio ir vėjo ginčas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienas žmogus beaidamas rado tris vyrus akmenis skaldant. Sako:
– Padėk, Dieve, jums!
Ir nuvėjo sau. Tie vyrai pradėjo ginčytis ir rokuotis. Vienas sako:
– Kad man sakė „padėk, Dieve!“
O kitas sako, „kad man“. Ir teip visi ilgai ginčijosi, negalėdami viens kito pergint. Sumislijo jie vytis tą žmogų ir paklaust. Dasiviję sako:
– Katram sakei „padėk, Dieve!“?
Žmogus, valandą pamanstęs, sako:
– Tam, kur su storoms lūpoms!
O tai jie buvo: viens – šaltis, kitas – saulė, o tas su storomis lūpomis – vėjas. Šaltis sako:
– Aš tave sušaldysu.
O vėjas apgina, sako:
– Aš nepūsu, tai jam vis nieko nepadarysi.
Saulė sako:
– O aš tave sudegysu.
O vėjas sako:
– Aš labai šaltai pūsu – nieko jam nepadarysi.
Saulė su šalčiu nė nebandė nieko daryt, o žmogus sau ramiai nuvėjo.

PATEIKĖJAS: Juras Urnevičius

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kauniškiai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kauniškių k., Vilkaviškio aps., Suvalkų gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 384, Nr. 5
„Aruoduose“ skelbiamo teksto šaltinis.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal