Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie mėnesių ginčą" >> "[Apie mėnesių ginčą]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=4619&OId=2630

PAVADINIMAS: [Apie mėnesių ginčą]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąsyk trys mėnasiai pradėjo teip kalbėtis. Sausis gyrėsi, kad daugiau už visus gali šaldyt. Sako:
– Aš galiu poną vilkuose sušaldyt.
Atsiliepė vasaris:
– Aš tai galiu sušaldyt karvę veršidėje, o tu giriesi, kad poną vilkuose sušaldytum. Da tu šitą prastą žmogų apdriskusį, ką ana kur važiuoja in girią, nesušaldysi!
– Naje! – atsiliepė sausis ir pradėjo tą žmogų šaldyt.
Tas žmogus, iššokęs iš rogių, – bėgt, rankas muštis. Nubėgęs in girią, ėmė medžius kirst. Priskirtęs – tuo pėkščias namon! Šaltis žiūri, kad tas žmogus, priešingai, ima šilt, – turėjo pamest šaldęs. Vasaris sako:
– O ką, ar sušaldei?
– Kur tu jį sušaldysi... Kaip ėmė bėgt, man su rankom per snukį mušt, ir turėjau pamest šaldęs!
Tada kovas ir paniekino sausį, išjuokdams:
– Kad aš, – gyrėsi kovas, – tai galiu šaldyt, tai medį iki širdžiai sušaldau. Tik vargas, kad saulė man dieną nedaleidžia.

PATEIKĖJAS: Vincas Barušis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Lankeliškiai, k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Lankeliškių k., Vilkaviškio aps., Suvalkų gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 385, Nr. 6
„Aruoduose“ skelbiamo teksto šaltinis.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal