Asmuo Teklė Augustinavičiūtė-Tamošaitienė

FIKSUOTOJAS

Mitologinė sakmė kaip velnias iš žmogaus virvę pirko
Žmogus važiavo iš turgaus nepardavęs vienos virvės. Ant kelio sutiko vokietuką, kuris paprašė parduoti virvę. Žmogus sutiko. Vokietukas nuvedė žmogų prie pinigų duobės ir liepė semti pinigus, bet tik ne visus. Žmogus, godumo apimtas, nepa... [Kaip velnias iš žmogaus virvę pirko]

Pasaka AT 531+327B+569 [Kvailas brolis parnešė auksinį retežį]
Buvo trys broliai: du protingi, o vienas kvailas. Tėvas išsiuntė brolius saugoti šieną. Du broliai pramiegojo, o kvailys sugavo žirgą, atbėgusį šieno ėsti. Kvailys žirgą paleido, o žirgas pažadėjo pašauktas atbėgti į pagalbą. Tada tėv... [Kvailas brolis parnešė auksinį retežį]

Pasaka apie raganos laidotuves
Susipyko dvi raganos. Jaunesnioji ragana paprašė vaikį senąją raganą primušti. Vaikis užmušė raganą. Kad mirusioji ragana jo naktį neužsmaugtų, jis pamokintas jaunosios raganos, paėmė du karvelius ir nuėjo į raganos šermenis. Vaikis ats... [Apie raganos laidotuves]

Pasaka AT 935 [Apie generolą, kuris namo basas parėjo]
Sūnus pamelavo tėvui, kad kariuomenėje generolu tapo, nors buvo paprastas kareivis. Tėvas supykęs pasakė, kad tu namo basas grįžtum. Po kiek laiko sūnus tapo generolu, vedė gudrią pačią. Pasiilgęs tėvų, išvažiavo į tėviškę. Bevažiuo... [Apie generolą, kuris namo basas parėjo]

Mitologinė sakmė apie deivių ir žmonių bendravimą
Raginėnų kaime prie Daugyvenės upės yra kalnas, iš kurio vakare deivės išeidavo. Deivės upėje skalbdavo, palikdavo dovanų pirštines, juostą. Kitą kartą ūkininko paprašytos, per naktį nudirbdavo jam darbą. Kai kunigas pašventino tą kaln... [Apie deivių ir žmonių bendravimą]

BsTB 2 192-88 Pasaka AT 922 – Apie riebų kunigą ir gudrą melninką
Vienas kunigas, dar būdamas vikaru (kamendorium), buvo labai riebus. Kartą kunigaikštis kleboną ir vikarą pakvietė pas save. Jiems bevalgant, kunigaikštis vikaro paklausė, kodėl tas toks riebus. Kunigas atsakė, jog dėl to, kad neturi jokio rūp... Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 2 194-89 Pasaka AT 1525D+1529+950 – Apie gudrų vagį
Vieno turtingo prekijo (prikėjaus) sūnus išėjo pasaulio žvalgyti. Į kelionę pasiėmė peilį, šakutes, sidabrinį šaukštą ir magnasavą švininę kulkelę. Keliaujant sutiktam vagiui pasakė esantis vagis ir jie abu patraukė kartu. Nutarė pa... Teksto 1995 m. redakcija


Atgal