Asmuo Aidukaitis

FIKSUOTOJAS

Mitologinė sakmė apie užkeiktu pinigus
Ūkininkas šeimą išvaręs į bažnyčią, pats nuėjo į giraitę užkasti pinigų. Tai matė bernas. Užkasęs pinigus, ūkininkas pridarė ant viršaus ir pasakė, kas tą šūdą suės, tas pinigus išsikas. Bernas parsinešė šūdą, susispirgino ... [Apie užkeiktu pinigus]

Mitologinė sakmė apie užkeiktus pinigus
Ūkininkas slėpdamas pinigus sakė, išims tas, kuris dvylika žmonių galvų padės. Bernas tai girdėdamas, sako, žvirblio galvų. Ūkininkas sutiko. Bernas padėjo dvylika žvirblių galvų ir išsiėmė pinigus.... [Apie užkeiktus pinigus]

Mitologinė sakmė apie užkeiktus pinigus
Ūkininkė kasdama pinigus sakė: „Katros rankelė užkasė, tos ir atkas“. Tarnaitė tai girdėjo. Kai ūkininkė numirė, ji paėmė ją nuo lentos ir jos ranka iškasė pinigus.... [Apie užkeiktus pinigus]

Mitologinė sakmė apie pinigų užkeikimą
Kai pinigus užkasdavo ir pasakydavo: „Kad jūs skardžiai gilyn in žemę nuveitumėt“. Pinigai nuskambėdavo ir jų niekas negalėdavo išimti.... [Apie pinigų užkeikimą]

Mitologinė sakmė kaip išsikasti degančius pinigus
Pamačius degant pinigus, reikia tą vietą pažymėti. Vienas žmogus uždėjo kojos rištuvą, tai kitą dieną labai giliai rado tuos pinigus.... [Kaip išsikasti degančius pinigus]


Atgal