Asmuo Ignatas-Stanislovaitis Augustinavičius

FIKSUOTOJAS

BsTB 13 35-10 Pasaka AT 1640 [Jonas galijotas]
Jonas galijotas ant kaktos užsirašė "šimtą muša" ir išėjo į pasaulį. Jis pateko pas karalių, kuris iš pradžių vaišino, vėliau liepė užmušti už miesto esančius liūtus. Jeigu Jonas tai padarys, karalius pažadėjo pusę karalystės ir ... [Jonas galijotas]

BsTB 13 62-41 Pasaka AT 300 [Du broliai]
Išsiskyrę broliai išėjo į pasaulį. Vyresnysis brolis užsinorėjo valgyti. Kai norėjo šauti kiškį, šis pasiūlė vaiką ir eiti kartu. Prie jų prisijungė lapė, vilkas, meška, liūtas. Vyras ir žvėrys priėjo marias, kurių kitoje pusėje ... [Du broliai]

BsTB 13 86-77 Pasaka AT 118 [Išsigandęs liūtas]
Pasenęs arklys, bijodamas, kad šeimininkas jo nepjautų, pabėgo į mišką, kur sutiko liūtą. Jie susiginčijo, kuris stipresnis. Liūtas sutrynė akmenį į miltus, arklys spyrė į akmenį - pasirodė ugnis. Išsigandęs liūtas pabėgo. Jis sutiko... [Išsigandęs liūtas]

BsTB 13 96-88 Pasaka AT 157 [Arklys, levas ir kazokas]
Arklys, pamatęs ateinantį liūtą, pradėjo drebėti, o šiam pasakė, kad bijo kazoko. Liūtas panoro pamatyti kazoką. Arklys pasakė, kad vargeta, vaikas - ne kazokai. Kai arklys pamatė raitą ginkluotą vyrą, pasakė liūtui, kad atjoja kazokas. L... [Arklys, levas ir kazokas]


Atgal