Asmuo Vincas Aidukaitis

FIKSUOTOJAS

BsTB 3 362-160 Pasaka AT 159 + 183* – Apė dieduko ir bobutės veršelį
Diedukas ir bobutė užsiaugino veršelį. Kai jis užaugo tiek, kad galėtų ėsti, ištepė jį visą smala ir paleido į girią ganytis. Veršeliui besiganant pagiry, atėjo zuikis ir davė jam su ausim už tai, kad jo žolę ėda. Veršelis nutempė z... Teksto 1997 m. redakcija


Atgal