Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2267

PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie vaidulį

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Vaiduliai yra velniai, kurie vaikšto žeme. Sakoma, kad jeigu žmogus buvo labai nedoras arba kuris paėmęs komuniją, jos ne prarijo, bet parsinešė namo ir paslėpė (kartais dėdavo į avilį, kad bitės gerai medų neštų), tai toks žmogus numiręs vaikšto. Velnias įlenda į tokio žmogaus odą ir vaikšto kaip tas žmogus. Velnias, būdamas žmogaus odoje, nieko nebijo: gali eiti į bažnyčią, galima jį šventinti ar mėtyti į jį šventais daiktais. Jeigu nori vaiduliu nusikratyti, reikia atkasti to žmogaus kapą, nukirsti jam galvą ir padėti ją tarp kojų.

TURINYS:
[Vaidulis] Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

Atgal