Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2272

PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie vaidulio nugalėtą baudžiauninką

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Baudžiauninkas negalėjo atsikratyti vaidulio. Kai jiedu susiimdavo, tai baudžiauninkas vis jį nugalėdavo. Kai tik vyras važiuodavo paskutinis, vaidulis lįsdavo į akis ir grasindavo, kad jam bus galas. Kartą baudžiauninkui kelyje kažkas sugedo, tai turėjo pakelėje sustoti ir pataisyti. Tada vaidulis jį pasmaugė.

TURINYS:
[Vaidulio nugalėtas baudžiauninkas] Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

Atgal