Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2276

PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie kerštaujančią numirėlę

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Keliolika vyrų jojo į naktigonę. Jodami pro prūsų kapines, pamatė, kad iš kapo išlenda rankos. Tada žmogysta išlipo iš kapo, perlipo per tvorą ir nuėjo į kaimą. Tarp jojančių vaikinų buvo du jauni vokiečiai. Jie pasakė, kat ta žmogysta - jų motina, kuri pas naktį pareina ir smaugia jų tėvą. Kai vaikinai sugrįžo į namus, motiną, plakdami botagais, nuvarė atgal į kapus. Kitą dieną atkasė motinos kapą, rado ją gulinčią kniūpsčią. Nukirto galvą ir, nutašę drebulės pleištą, perkalė jai krūtinę. Daugiau ji nevaikščiojo.

TURINYS:
[Kerštaujanti numirėlė] Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

Atgal