Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2501

PAVADINIMAS: Etiologinė sakmė apie Liucipierių, velnius ir pasaka AT 803 [Sukaustytas velnias]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Tveriant pasaulį, Dievas Liucių ir jo angelus patalpino danguje. Liucius danguje padarė krėslą: kas ant jo atsisės, tą surakins ir daugiau nepaleis. Jis galvojo, kad pasiūlys Dievui atsisėsti, o tada pats bus Dievu, tačiau atsisėdo pats. Dievas jį išmetė iš dangaus į pragarą kartu su jo angelais. Liucius vis sėdi tam krėsle, o jo angelai graužia grandines, tačiau kai kunigai uždainuoja "aleliuja", grandinės virsta naujomis.

TURINYS:
[Liucipierius, velniai ir Sukaustytas velnias] Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | ETIOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS-LEGENDOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 803, Sukaustytas velnias, [26; 3]

Atgal