Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2613

PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie baidymus, kurie nesiliovė, kol nebuvo sudraustas velnias

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Vyras nujojęs su arkliais į Vidgirų girią naktigonėn. Ten yra pievos, pavadintos "Šiaučių balos". Jis paleido arklius, o pats atsigulė. Vyrui rodėsi, kad kažkas atjoja, nuo eglių krenta kankorėžiai, medžiai linksta ir lūžta. Po kiek laiko kažkas pradėjo traukti jo užklotą. Vyras papriekaištavo velniui, kad po sunkios dienos neleidžia jam išsimiegoti. Daugiau nieko nevyko. Sako, kad velnias norėjęs, kad vyras pasitrauktų iš tos vietos.

TURINYS:
[Baidymus, kurie nesiliovė, kol nebuvo sudraustas velnias] Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

Atgal