Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2625

PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie keturių vėjų pagalbą neteisingai apkaltintam kareiviui

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Kareivis grįždamas namo apsistojo nakvynės pas vieną ūkininką. Jis bijodamas prie savęs laikyti pinigus, paprašė ūkininko juos pasaugoti. Ryte ūkininkas kareiviui pinigų neatidavė, bet nuvežė į teismą ir neteisingai apkaltino. Kareivis paprašė prieš nukirsdinimą leisti jam su broliais pasimatyti. Ketvertu arklių pakinkyta karieta atvažiavo keturi generolai – vėjai ir liepė grąžinti kareiviui pinigus o skundiką nubaudė.

TURINYS:
[Apie keturių vėjų pagalbą neteisingai apkaltintam kareiviui] Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Sakmės apie žmogų, iš kurio neteisėtai atimami pinigai, ir nepaprastus pagalbininkus. Šios sakmės užrašyta 11 variantų. Plg. su legendų pasaka AT 750G*.

Atgal