Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2642

PAVADINIMAS: Pasaka AT 1640 [Kaip kalvis iš sodo išvarė milžinus]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Vargšas kalvis rado raudonųjų pinigų ir davė bobutei išvirti. Bobutė verda pupas, bet pupos neminkštėja. Atėjo avių pirkėjas ir bobutė raudonuosius išmainė į liesą avį. Kalvis ir bobutė, radę puode tik avies kaulus be mėsos, pagalvojo, kad mėsą musė suėdė. Musė nutūpė bobutei ant kaktos. Kalvis trenkė bobutei per kaktą ir užmušė. Išėjo kalvis į svietą. Užėjo pas ūkininką, kurio sode dvylika milžinų gyveno. Nuėjo kalvis į sodą, o ant jo kepurės buvo parašyta, kad vienu kirčiu šimtą septyniasdešimt galvų užmuša. Milžinai perskaitė, labai išsigando ir paprašė žmogaus juos gyvus palikti. Kalvis liepė jiems susirišti ir juos nuvedė ūkininkui. Už tai gavo palivarką ir jauną pačią.

TURINYS:
[Kaip kalvis iš sodo išvarė milžinus] Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | MELŲ PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1640, Drąsus siuvėjas, [93; 40]

Atgal