Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=2644

PAVADINIMAS: Pasaka AT 1188 [Apie kvailą velnią, kurį žmogus vis „rytoj“ siuntė ateiti]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Žmogus pasiskolino iš velnio pinigų, o apie atidavimą pasakė, kad parašys ant vartų, kada velnias juos gaus. Velnias suderėjo, kad jei neatgaus pinigų, paims žmogaus sielą. Žmogus ant vartų užrašė "Ateik rytoj anksti, tai gausi". Velniui prireikė pinigų. Nuėjo paimti, o ten užrašas, kad ateitų rytoj. Atėjo jis kitą dieną ir vėl pamatė užrašą, kad ateitų rytoj. Po kiek laiko sulūžo vartai. Velnias atėjo paimti pinigų, tačiau žmogus jų neturėjo, tai velnias paėmė jo sielą.

TURINYS:
[Apie kvailą velnią, kurį žmogus vis Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1188, Skolą atiduos rytoj, [9]

Atgal