Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=6886

PAVADINIMAS: BsTB 3 142-71 Pasaka AT 650A* – Apė stiprųjį Joną

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Du neturtingi žmonės turėjo sūnų Joną, kuris užaugo stiprus ir daug valgantis. Sugalvojo jis eiti tarnauti pas poną. Nuėjęs pas vieną sutarė, kad tarnaus penkerius metus, daug nenorėsiąs, tik vieną kartą suduoti ponui per užpakalį. Ponas sutiko. Kartą liepė Jonui išvalyti šulinį. Tam ten dar bebūnant ponas liepė įristi girnų akmenį. Bet Jonas kaip niekur nieko išlipo su tuo akmeniu ant kaklo. Vieną žiemą vežė iš pono girios medžius. Visi bernai išsirinko gerus arklius ir išvažiavo, o Jonui liko kumelės, kurios vos paėjo. Bet Jonas dar greičiau už kitus parvežė namo medžius, kartais pats visą sunkumą panešdamas. Iš pradžių ponas džiaugėsi, kad turi stiprų darbininką, bet baigiantis tarnystei sugalvojo jį pabauginti. Išsiuntė Joną į malūną malti, kur naktimis trankydavosi dvasios. Bet Jonas neišsigando pasirodžiusio senio su ilga barzda ir viską sumalė, ir dar senį paliko be barzdos. Paskutinę tarnystės dieną Jonas prašo savo sutartos algos. Jonas taip kirto ponui, kad tas išlėkė per langą ir užsimušė. Jonas vedė pono žmoną ir liko gyventi dvare.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 650 A1, Stipruolis, [150; 29]

Atgal