Objektai

Knygadvario objektas
Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=6888

PAVADINIMAS: BsTB 3 144-72 Pasaka AT (1642, 1681) + 1653B – Kaip viens piemuo pono dukterį vedė

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Buvo du broliai – vienas kvailas, o kitas gudrus. Jiedu pas vieną poną ganė dvare avis, daugiausia tas protingasis. Kartą kvailasis atėjo išleisti brolį pietų. Gudrusis paliko avis gulinčias ir liepė kvailiui, kad rastų tokias pat gulinčias kai grįš. Avys pradėjo keltis, tai kvailasis visas išsmaugė ir suguldė, liko tik vienas avinas, kurio nespėjo pagauti. Grįžęs brolis barėsi, bet nėra ką daryti, sunešė avis ant durpių. Vakare broliai parginė tą vieną aviną ir niekam nematant įvarė į tvartą. Kai ponas sužinojo, uždarė abu į kluoną, o rytojaus dieną žadėjo juos bausti. Kvailiui nusibodo būti kluone, iškėlė duris ir išėjo abudu į girią. Ten rado besikūrenančią ugnį ir suprato, kad čia žmogžudžių esama. Abu įsitaisė medyje nakvoti. Kvailasis užsimanė savo reikalo, bet kai jau taisėsi ant tolimesnės šakos, nugriuvo su visom durim. Žmogžudžiai išsigando, o jų pinigai liko broliams. Grįžę sumokėjo ponai už avis, o gudrusis vedė pono dukterį ir gavo jo dvarą.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | BUITINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1642, Kvailio pirkinys, [19; 95]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1681, Žento nesėkmės, [11; 28]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1653 B, Broliai medyje, [52; 166]

Atgal