Objektai

Tautosako objektas
Tautosaka


NUORODA: http://knygadvaris.lt/objektas.php?OId=815

PAVADINIMAS: Pasaka AT 123 Apė ožkelės vaikelius ir vilką

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Vilkas lietuvių tautosakoje

ANOTACIJA: Vilkas nugirsta, kaip ožkelė šaukia savo vaikelius. Paprašo kalvio paploninti liežuvį, kad plonai kalbėtų, pašaukia oželius ir juos suėda.

TURINYS:
1905 originalas Be turinio
1997 redaguota versija Visatekstė

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE GYVŪNUS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 123, Vilkas ir ožkiukai, [157; 14]

Atgal