VI KNYGA > Turinys

Titulinis
Per amžių sandūrą - milžino žingsniu. Leonardas Sauka
MEDEGA LIETUVIŠKAI MITOLOGIJAI
Prakalba. J. B[asanavičius]
I. Sutvėrimas pasaulės. Dievas ir velnias
II. Perkūnas ir velnias
III. Žmogus ir velnias
IV. Apie aitvarus ir pūsčius
V. Apie kaukus
VI. Apie barzdukus
VII. Apie raganas ir raganius
VIII. Apie vilkalokus, arba vilktakius
IX. Apie deives, laimą, laumes ir vandenines
X. Apie dalį
XI. Apie ugnį
XII. Apie vėją, šaltį ir saulę
XIII. Apie milžinus
XIV. Apie gyvatę ir smakus
Tekstologinės pastabos. K. Aleksynas
Paaiškinimai. L. Sauka
Žodynėlis. K. Aleksynas
Žanrinė ir tipinė tekstų rodyklė. L. Sauka
Tekstų užrašytojų rodyklė. L. Sauka
Summary

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba