XIII KNYGA > Turinys

Titulinis
Išsvajota monografija apie liūtą lietuvių tautosakoje. Leonardas Sauka
LEVAS LIETUVIŲ PASAKOSE IR DAINOSE
Prakalba
Turinys
Levas lietuvių pasakose bei dainose ir prygiškai trakiškoje dailoje
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
Pastabos
Pataisa
Sunaudotoji šioje studijoje apie levus pasakų literatūra
Paveikslėlių sąrašas
Tekstologinės pastabos. Kostas Aleksynas
Paaiškinimai. Leonardas Sauka
Vietovardžių rodyklė
Žodynėlis. Vitas Agurkis
Paveikslėliai I

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba