Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon > Turinys > VII. Majonų, turėnų, lydų, bitynų, kaukonų, mariandynų ir mysų glossos

<< >>
 
55
55
<< >>

Ä® turinÄÆ

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba