Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie vaidulio nugalėtą baudžiauninką" >> "[Vaidulio nugalėtas baudžiauninkas]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=4183&OId=2272

PAVADINIMAS: [Vaidulio nugalėtas baudžiauninkas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąsyk vienas baudžiauninkas negalėdavęs niekaip vaidulio atsikratyt. Kaip jiedu kur susikabydavę, tai vis baudžiauninkas jį ingalėdavęs ir ingalėdavęs, nes buvęs drūtesnis. Būdavo, kaip kur tenka važuotie, tai turėdavo jis pirmiausia važuot arba nors viduryje tarp kitų, o kaip važuodavęs paskutiniu, tai vaidulis ir lįsdavęs jam in akis ir sakęs: „Na, aš vis tau galą padarysu...“ Vieną sykį baudžiauninkui teko važuot, ir jam kas pakelėje pagedo, turėjo sustot ir pasitaisyt, o tuom sykiu jį kiti pralenkė. Tada vaidulis gavęs progą ir užsmaugęs baudžiauninką.

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis Užrašė iš savo tėvo

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 335, Nr. 6
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 239, Nr. 6

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal