Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon > Turinys

Titulinis
Prakalba
Įžanga
I. Trakų prygų gentys ir jųjų gyvenimo vietos
II. Apie trakų prygų giminystę su įvairiomis tautomis
III. Įvairių mokslininkų spėliojimai apie prygų trakų tautystę
IV. Apie lietuvių tautystę ir jų giminystę su įvairiomis tautomis
V. Pasirengimas prie prygų trakų ir k. kalbos likučių išaiškinimo
VI. Prygų glossos
VII. Majonų, turėnų, lydų, bitynų, kaukonų, mariandynų ir mysų glossos
VIII. Karų, paplagonų, Ponto, kappadokų, kilikų, pamphylių ir lukų glossos
IX. Kupro (Kypro) ir Rodo salų gyventojų glossos
X. Krėtos salos ir pietinės Italijos gyventojų glossos
XI. Makedonų, atamanų, illurų ir pajonų glossos
XII. Trakų glossos
XIII. Dakų augalų vardai
XIV. Skutų glossos
XV. Iš glossų išvados
XVI. Prygų trakų likimas senovės tėviškėje ir jų atsikėlimas Lietuvon
Pastabos
Pataisos

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba