NAUJIENOS

2008-10-03 Monografija apie dr. Joną Basanavičių bulgariškai
  Baigęs Maskvos universiteto Medicinos fakultetą 1880 metais jaunas gydytojas Jonas Basanavičius išvyko dirbti į Bulgariją, kurioje, su dviejų metų pertrauka, praleido ketvirtį amžiaus. D... >>

2008-11-12 Jono Basanavičiaus premija - profesoriui Stasiui Skrodeniui
  Už nuopelnus etninei kultūrai šiais metais valstybinė Jono Basanavičiaus premija skirta folkloristui Stasiui Skrodeniui. Ši premija skiriama kasmet Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems... >>

2009-01-05 2008 metų projekto veiklos rezultatai
 • Perskaitytos 5-7 tomų korektūros.• Į IS Aruodai perkelta bei patikrinta ir patvirtinta 1300 folkloro tekstų (5-7 tomai). • Sukurta skaitmeninė Jono Basanavičiaus liet... >>

2009-05-18 Seminaras: Knygadvaris - skaitmeninė Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka
2009 m. gegužės 15 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute organizuotas seminaras "Knygadvaris - skaitmeninė Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka". Pranešimus skaitė dr. Neru... >>

2009-05-26 Apie Jono Basanavičiaus asmenybę ir veiklą
Gegužės 21 d. Lietuvių kalbos institute vyko paskaita-seminaras Apie Jono Basanavičiaus asmenybę ir veiklą. Paskaitą skaitė svečias iš Brno Masaryko universiteto dr. Vaidas Šeferis. Klaus... >>

2009-06-30 XV Pasakojamosios tautosakos tarptautinės tyrimų draugijos (ISFNR) kongresas
2009 birželio 21-27 d. Atėnuose (Graikijoje) vyko XV Pasakojamosios tautosakos tarptautinės tyrimų draugijos (International Society for Folk Narrative Research - ISFNR) kongresas „Naratyvai laike ir e... >>

2010-02-01 2009 metų projekto veiklos rezultatai
• Perskaitytos 8, 9, 11, 12, 13 tomų korektūros.• Į IS Aruodai perkelta bei patikrinta ir patvirtinta 2600 folkloro tekstų (8,9,11,12(1/2 tomo),13 tomai). • J. Basanavičiaus t... >>

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba